• Gratis verzending binnen NL
 • EU shipping code SHIP5
 • De eerste in Nederland
 • De grootste keuze
 • Gratis verzending binnen NL
 • EU shipping code SHIP5
 • De eerste in Nederland
 • De grootste keuze
Rood lichttherapie en Vitamine D

Kan Rood Licht Therapie Vitamine D verhogen of aanmaken?

Nee, er is geen enkel bewijs dat rood of infrarood licht bijdraagt aan de productie van vitamine-D op een directe wijze. Vitamine D wordt door ons lichaam aangemaakt tijdens en na blootstelling aan UVB (ultraviolet B). Wel is er een belangrijke factor waardoor Rood Licht Therapie erg interessant is voor de aanmaak van vitamine D op een indirecte wijze.

Deze video geeft een Engelstalige uitleg vergelijkend aan dit artikel. Ideaal als je liever luistert dan leest. Deze video is niet door ons gemaakt en is geen kopie van dit artikel.

Rood Licht Therapie kan UVB schade helpen voorkomen

Een studie uit 1992 in Kyoto Japan toonde al aan op de huid van muizen dat een huid welke vooraf is behandeld met infrarood een significante vermindering van celschade had na blootgesteld te zijn aan ultraviolet-B (UVB) straling (290-320nm). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1610218/

Een artikel geschreven door wetenschapper Daniel Barolet en collega’s in Montreal Canada genaamd Infrared and skin: Friend and foe, beschrijft hoe voorgesteld werd dat infrarood A van de zon misschien wel net zo schadelijk zou kunnen zijn als UV. Onderzoeken hierover echter gebruikte apparaten welke niet representatief zijn aan de straling van de zon. 

Zij gaan hier verder op in door te vertellen dat de voordelen van infrarood vele malen hoger zijn dan de veronderstelde nadelen. Onderzoeken geven een aanwijzing dat infrarood licht de huid preconditioneert, in het Engels ‘photo prevention’ zoals ook in de natuur plaatsvindt met veel meer infrarood van de zon ten opzichte van UV in de ochtend en avond waardoor de huid door het extra infrarood beter tegen UV kan.

rood licht therapie uvb bescherming
https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.jphotobiol.2015.12.014

 

Zo geeft Barolet aan in een onderzoek uit 2008 dat ten minste 85% van de mensen welke een aantal voorbehandelingen hebben gehad met LED op 660nm een significante vermindering van erytheem toonde. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18306161/

Tot slot, zo eindigd hij de resultaten, werd er een zonbeschermingsfactor SPF-15-achtig effect en vermindering in post-ontsteking hyperpigmentatie geobserveerd in de LED behandelde subjecten. 

Combinatie Rood en Infrarood LED licht nog beter

In een onderzoek uit 2012 in Korea werd led rood lichttherapie getest op door smalband UVB veroorzaakte huidveroudering. De onderzoekers concludeerde niet alleen dat Rood Licht Therapie werkt maar ook dat een combinatie van bijvoorbeeld 630/850nm of 660/830nm nog beter werkt dan een enkele frequentie. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22804869/

Hoe Rood Licht Therapie kan bijdragen aan de Vitamine D aanmaak?

Nu we weten dat Rood en Infrarood Lichttherapie schade door ultraviolet (UV-B) kan helpen voorkomen en een SPF-15 achtige bescherming kan verzorgen voor je huid, kun je in de uren waarop UVB het hoogst is voor de aanmaak van vitamine D langer in de zon aanwezig zijn zonder een kunstmatige beschermlaag op de huid waardoor de opname en aanmaak van vitamine D gerealiseerd wordt.

Uiteraard blijft ook met een eventuele voor en nabehandeling met LED Rood Lichttherapie gezond verstand een belangrijke factor wat betreft het besteden van de tijd in direct zonlicht. Te allen tijde moet verbranding voorkomen en vermeden worden om de gezondheid optimaal te houden. 

veilig zonnen voor vitamine D opname

Meer Huidverbeteringen mogelijk met Rood Lichttherapie

Huid gezondheid worden andere toepassingen van lichttherapie voor en op de huid uitgebreid toegelicht, ook hier zijn onder op de pagina alle referenties naar de onderzoeken te vinden.

Login to your account

Register an account today and get great deals, offers and customised products only for you.

 • Secure registration form
 • Your data on your hand, you can update anytime
 • Save your favourite products and access anytime
 • Order products easily.