• Gratis verzending binnen NL
 • EU shipping code SHIP5
 • De eerste in Nederland
 • De grootste keuze
 • Gratis verzending binnen NL
 • EU shipping code SHIP5
 • De eerste in Nederland
 • De grootste keuze
0 Item
De toekomst van Rood Lichttherapie

Roodlichttherapie: de toekomst van gezondheid met NorahLux

De gezondheids- en welzijnsindustrie is voortdurend geëvolueerd om therapieën te integreren die een overvloed aan voordelen bieden. Onder hen is Rood lichttherapie (RLT) naar voren gekomen als een baken van beloften. Speerpunt in deze beweging is NorahLux, begonnen als samenwerking tussen Healthlogics en SuperSauna.

De wetenschap achter rood lichttherapie

De werkzaamheid van RLT is niet slechts een anekdote; het is wetenschappelijk gevalideerd. Onderzoek blijft de veelzijdige voordelen van RLT onthullen, waaronder de rol ervan bij botherstel, botvorming, moleculaire mechanismen en genexpressie, en neurologische en psychologische stoornissen.

Het mechanisme van fotobiomodulatie bij botherstel:

Fotobiomodulatie omvat het gebruik van rood of nabij-infrarood licht om weefsel te stimuleren, genezen en beschermen dat gewond is geraakt, degenereert of anders het risico loopt te sterven. Er wordt aangenomen dat het primaire mechanisme, hoewel nog steeds onderzocht, draait om het vermogen van het licht om cellulaire mitochondriën te stimuleren, waardoor de productie van ATP (Adenosine Trifosfaat) – de belangrijkste energievaluta van cellen – toeneemt. Deze energiestoot kan vervolgens de cellulaire functies bevorderen, inclusief functies die verband houden met reparatie en regeneratie.

Uit het onderzoek van Pomini uit 2022 bleek dat PBMT (Photobiomodulation Therapy), wanneer toegepast op botdefecten gevuld met middelen met het label B (gedemineraliseerd runderbot) en T (menselijk fibrine-afdichtmiddel), leidde tot een merkbare positieve invloed op het reparatieproces. De implicatie is dus duidelijk: PBMT kan het genezende effect van andere therapeutische middelen bij behandelingen van botdefecten versterken. Dit suggereert een synergetische rol waarbij PBMT het botgenezingsproces versnelt en verbetert. (1)

Allam's onderzoek uit 2023 verdiepte zich in de specifieke golflengte van de diodelaser die wordt gebruikt voor PBMT: 650 nm. Deze studie benadrukte dat deze specifieke golflengte de genezing van botdefecten aanzienlijk verbeterde. Het is echter essentieel om rekening te houden met de specificiteit van behandelingscombinaties. Hoewel de 650 nm-laser op zichzelf significante resultaten liet zien, versterkte de combinatie met een bepaald transplantaatmateriaal het genezende effect niet. Deze bevinding onderstreept het belang van het begrijpen van de individuele en gecombineerde effecten van behandelingen voor optimale resultaten. (2)

Een onderzoek van Leal uit 2023 introduceerde een unieke combinatie voor botherstel bij dieren: het stengelextract van Ximenia americana L. opgenomen in een GelMA-hydrogel, versterkt met LED-therapie. Het extract kan verbindingen bevatten die de gezondheid en het herstel van de botten bevorderen. Wanneer deze verbindingen worden toegediend via de GelMA-hydrogel – een matrix die structurele ondersteuning kan bieden aan cellen – en vervolgens worden gestimuleerd met LED-therapie, lijkt het algehele effect aanzienlijk gunstig te zijn voor botherstel. (3)

Roodlichttherapie en zijn rol in moleculaire mechanismen en genexpressie

Uit een onderzoek van Mohebbi 2023 bleek dat behandelingen met rood lichttherapie de expressie van miRNA-26a, BMP, SMAD, RUNX en OSTREX in behandelde groepen aanzienlijk verhoogden in vergelijking met controlegroepen. De opregulatie van miRNA-26a, BMP, SMAD, RUNX en OSTREX speelt een cruciale rol in de gezondheid en regeneratie van de botten. miRNA-26a bevordert de differentiatie van osteoblasten die essentieel is voor botvorming. BMP's, groeifactoren in het botmilieu, induceren direct bot- en kraakbeenvorming, terwijl SMAD-eiwitten de BMP-signaleringsroute mediëren. RUNX is een belangrijke transcriptiefactor die de activiteit van osteoblasten stuurt, essentieel voor de botsynthese. Hoewel specifieke details over OSTREX beperkt zijn, duidt de verhoogde expressie ervan, gezien de context, waarschijnlijk op een versterkt botmetabolisme. (4)

Roodlichttherapie bij botvorming en dragermateriaal studies

Moderne therapeutische ontwikkelingen proberen voortdurend de kloof tussen het natuurlijke en het synthetische te overbruggen. Op het gebied van de orthopedie vertaalt dit zich in de verkenning van dragermateriaal (scaffolds): synthetische of biologische structuren die fungeren als templates voor weefselregeneratie. In combinatie met rood lichttherapie (RLT) of fotobiomodulatie kunnen deze scaffolds nieuwe mogelijkheden bieden voor geoptimaliseerde botgenezing en -regeneratie. Laten we ons verdiepen in de moleculaire magie die ontstaat wanneer botscaffolds rood lichttherapie ontmoeten.

In het onderzoek van Adolpho uit 2023 onthulden μCT en histologische technieken dat de combinatie van een scaffold met mesenchymale stamcellen (MSC's) en fotobiomodulatie (PBM) het meest effectief was bij het verbeteren van botherstel. Deze synergie komt voort uit het vermogen van MSC's om te differentiëren tot osteoblasten en de stimulerende kracht van PBM, waarbij het scaffold een gestructureerd raamwerk biedt voor botgroei. Het onderzoek rangschikte deze combinatie verder als de best presterende methode, gevolgd door andere methoden in volgorde van effectiviteit. (5)

In het onderzoek van Huang uit 2023 bleek een combinatie van BG (waarschijnlijk een soort bottransplantaat of bioactief glas) en fotobiomodulatie (PBM) de botregeneratie synergetisch te verbeteren. Deze gecombineerde aanpak stimuleerde niet alleen de proliferatie van mesenchymale stamcellen uit het menselijke beenmerg, cruciaal voor botherstel, maar beïnvloedde ook de genen die geassocieerd zijn met botvorming positief. Concreet bewijs van het succes van deze methode werd verder ondersteund door histologische en μCT-bevindingen, wat het klinische potentieel ervan onderstreepte. (6)

Roodlichttherapie bij neurologische en psychologische stoornissen

Fotobiomodulatie (PBM) of Rood lichttherapie (RLT) heeft veelbelovende resultaten opgeleverd die verder gaan dan orthopedie en huid gezondheid. Een groeiend aantal onderzoeken benadrukt het aanzienlijke therapeutische potentieel van PBM bij de behandeling van verschillende neurologische en psychologische aandoeningen. Hier volgt een diepere duik in deze onderzoeken en hun bijdragen aan ons begrip van de rol van PBM in de neurologie.

De ziekte van Alzheimer, een slopende neurodegeneratieve aandoening die wordt gekenmerkt door geheugenverlies en cognitieve achteruitgang, is van oudsher een uitdagende aandoening om te behandelen, waarbij veel farmacologische benaderingen niet de gewenste resultaten opleveren. Er verschijnt echter een transformatieve oplossing aan de horizon met roodlichttherapie. Zoals benadrukt in het onderzoek van De la Torre uit 2019, komt een vorm van roodlichttherapie bekend als transcraniële infrarood hersenstimulatie (TIBS) naar voren als een veelbelovende niet-medicamenteuze interventie voor de ziekte van Alzheimer. Deze therapeutische modaliteit maakt gebruik van de voordelen van fotobiomodulatie (PBM) om chronische hypoperfusie van de hersenen aan te pakken – een factor die verband houdt met cognitieve achteruitgang bij veroudering – en toont het potentieel ervan om een ​​veelzijdige behandeling te zijn, waarbij effectiviteit is aangetoond bij een reeks neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, depressie, traumatisch hersenletsel en beroerte. (7)

Depressie, een slopende psychische stoornis, vereist vaak farmacologische interventies op de lange termijn met mogelijke bijwerkingen. Een onderzoek van Salehpour uit 2016 presenteerde NIR-laser (nabij-infrarood) als een niet-invasieve therapeutische modaliteit, die de effectiviteit van het antidepressivum Citalopram kon evenaren. Dit positioneert PBM als een potentieel alternatief voor de behandeling van depressieve stoornissen zonder de typische geneesmiddelgerelateerde bijwerkingen. (8)

Epilepsie wordt gekenmerkt door abnormale hersenactiviteit die tot epileptische aanvallen leidt. De behandelingsopties, voornamelijk farmacologisch, kunnen soms ineffectief zijn en gepaard gaan met bijwerkingen. (9) Een studie van Torres-Martinez uit 2023 introduceerde PBM als een mogelijke oplossing, met de nadruk op:

 • Mitochondriale disfunctie: PBM richt zich op de mitochondriën, de krachtcentrale van de cel, die de cellulaire disfunctie aanpakt epilepsie.
 • Veiligheid en niet-invasiviteit: PBM komt naar voren als een veilige, niet-invasieve oplossing optie die abnormaal neuronaal vuren, aanvalsactiviteit, en beschermen tegen neuronale dood.

Een beroerte, veroorzaakt door een onderbreking van de bloedtoevoer naar de hersenen, kan leiden tot aanzienlijke weefselschade en neurologische gebreken. Snel ingrijpen is de sleutel tot het minimaliseren van schade. Het onderzoek van Morse uit 2022 werpt licht op het gebruik van nabij-infraroodlicht (IRL) bij de behandeling van beroertes, waarbij de nadruk ligt op modulatie van de mitochondriale activiteit. (10Het moduleren van de mitochondriale activiteit is van cruciaal belang voor het optimaliseren van de energieproductie, het waarborgen van de celgezondheid, het reguleren van geprogrammeerde celdood, het bieden van therapeutisch potentieel voor neurodegeneratieve ziekten, het verbeteren van de cellulaire stressreactie en het mogelijk vertragen van verouderingsprocessen.

Conclusie

Dankzij de toenemende wetenschappelijke en praktische bewijzen presenteert Rood Licht Therapie, vertegenwoordigd door merken als NorahLux, zichzelf als een onmisbaar hulpmiddel op het gebied van gezondheid en welzijn. Voor degenen die geneigd zijn om geavanceerde gezondheidsoplossingen te omarmen, is de LED-roodlichttherapie van NorahLux de juiste keuze.

Referenties:

 1. Pomini, Karina Torres et al. “Use of Photobiomodulation Combined with Fibrin Sealant and Bone Substitute Improving the Bone Repair of Critical Defects.” Polymers vol. 14,19 4170. 4 Oct. 2022, doi:10.3390/polym14194170
 2. Allam, Ahmed F et al. “Efficacy of photobiomodulation using diode laser 650 nm combined with nano-cellulose and nano-amorphous calcium phosphate in bone healing of rabbit tibial defects assessed by H&E staining and computed tomography.” Minerva dental and oral science, 10.23736/S2724-6329.23.04793-9. 15 Sep. 2023, doi:10.23736/S2724-6329.23.04793-9
 3. Leal, Seânia Santos et al. “Evaluation of How Methacrylate Gelatin Hydrogel Loaded with Ximenia americana L. Extract (Steam Bark) Effects Bone Repair Activity Using Rats as Models.” Journal of functional biomaterials vol. 14,9 438. 23 Aug. 2023, doi:10.3390/jfb14090438
 4. Mohebbi, Hanieh et al. “MicroRNA-26 and Related Osteogenic Target Genes Could Play Pivotal Roles in Photobiomodulation and Adipose-Derived Stem Cells-Based Healing of Critical Size Foot Defects in the Rat Model.” Photobiomodulation, photomedicine, and laser surgery, 10.1089/photob.2022.0128. 3 Oct. 2023, doi:10.1089/photob.2022.0128
 5. Adolpho, Leticia Faustino et al. “Mesenchymal Stem Cells Combined with a P(VDF-TrFE)/BaTiO3 Scaffold and Photobiomodulation Therapy Enhance Bone Repair in Rat Calvarial Defects.” Journal of functional biomaterials vol. 14,6 306. 1 Jun. 2023, doi:10.3390/jfb14060306
 6. Huang, Lidong et al. “The additive effects of photobiomodulation and bioactive glasses on enhancing early angiogenesis.” Biomedical materials (Bristol, England) vol. 17,4 10.1088/1748-605X/ac6b07. 13 May. 2022, doi:10.1088/1748-605X/ac6b07
 7. de la Torre, Jack C. “Cerebral Perfusion Enhancing Interventions: A New Strategy for the Prevention of Alzheimer Dementia.” Brain pathology (Zurich, Switzerland) vol. 26,5 (2016): 618-31. doi:10.1111/bpa.12405
 8. Salehpour, Farzad et al. “Near-infrared photobiomodulation combined with coenzyme Q10 for depression in a mouse model of restraint stress: reduction in oxidative stress, neuroinflammation, and apoptosis.” Brain research bulletin vol. 144 (2019): 213-222. doi:10.1016/j.brainresbull.2018.10.010
 9. Torres-Martinez, Napoleon et al. “Lights for epilepsy: can photobiomodulation reduce seizures and offer neuroprotection?.” Neural regeneration research vol. 18,7 (2023): 1423-1426. doi:10.4103/1673-5374.360288
 10. Morse, Paul T et al. “Sometimes less is more: inhibitory infrared light during early reperfusion calms hyperactive mitochondria and suppresses reperfusion injury.” Biochemical Society transactions vol. 50,5 (2022): 1377-1388. doi:10.1042/BST20220446

Login to your account

Register an account today and get great deals, offers and customised products only for you.

 • Secure registration form
 • Your data on your hand, you can update anytime
 • Save your favourite products and access anytime
 • Order products easily.